slide1
Efektywna współpraca międzykulturowa
Working Successfully Across Cultures
 • Nauczysz się jak świadomie wywierać dobre pierwsze wrażenie na partnerach z innych kultur
 • Odkryjesz jak podchodzić do ustalania i przestrzegania deadline’ów w różnych kulturach
 • Poznasz zasady pisania skutecznych międzynarodowych maili
 • Poznasz mechanizmy skutecznej komunikacji z zagranicznymi partnerami.i
 • DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ / LEARN MORE
slajd2
Zarządzanie pracownikami z Ukrainy
Managing Ukrainians
 • Zrozumiesz podstawowe różnice między kulturą Polski i Ukrainy
 • Poprawisz komunikację między partnerami z Polski i Ukrainy
 • Zwiększysz efektywność zarządzania pracownikami z Ukrainy przez polskich menedżerów
 • DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ / LEARN MORE
slide3
Zarządzanie pokoleniem Y
Managing Millenials
 • Zrozumiesz, jak skutecznie zarządzać pokoleniem Y
 • Poznasz rolę lidera w kierowaniu i angażowaniu zespołu
 • Dowiesz się, jak budować autorytet przywódcy
 • Będziesz wiedzieć, jak motywować pracowników z pokolenia Y
 • DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ / LEARN MORE
slide4
Współpraca z Hindusami
Cooperation with Indians
 • Opanujesz zasady budowania klarownego przekazu słownego oraz pisemnego obowiązującego w Polsce i w Indiach
 • Wypracujesz własne sposoby ułatwienia sobie pracy zdalnej oraz/i projektowej w środowisku wielokulturowym
 • Poznasz wartości odmiennej kultury, zwyczaje oraz etykietę oraz ich wpływ na pracę i życie społeczne mieszkańców Indii
 • DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ / LEARN MORE

Interesują Cię inne tematy? Napisz do nas!

 

Poprowadzimy szkolenia na każdy kraj!

ZOBACZ, DLACZEGO WARTO / SEE WHY IT’S WORTH IT
Znajdź się wśród najlepszych / Find out the best
Przeczytaj o nas w mediach! / Read about us in the media!
Z nami możesz wszystko! / With us you can everything!
Poczuj różnicę! / Feel the difference!

Szkolenia otwarte to wspaniały sposób, by w efektywny sposób zdobyć skondensowaną wiedzę na tematy ważne dla Twojej organizacji!

 • to jedyne miejsce, gdzie spotkasz się z praktykami, wymienisz doświadczeniami / It’s the only one place where you can exchange experiences with practicians
 • jeżeli międzynarodowa współpraca to Twoja codzienna przyjemność i wyzwanie, chciałbyś lepiej rozumieć współpracownikow z innych krajów/ If an international cooperation is your everyday pleasure and challenge and you would like to better understand your co-workers from other countries
 • dwudniowa sesja pomoże Ci biegle odnajdywać się w międzynarodowym środowisku i dopasować Twój styl pracy do różnorodnego środowiska/ A two-day session will help you find yourself in an international environment, and adapt your work style to a diverse environment.
 • uczysz się na realnych przykładach biznesowych / You learn on real business examples
 • uczysz się budować Twoje skuteczne strategie działania we współpracy z ludźmi z innych krajów/ You learn to build your effective strategies for working with people from other countries
 • dzięki wymianie doświadczeń z innymi uczestnikami poznasz najlepsze praktyki/ By sharing experiences with other participants you learn the best practices
 • zadania wdrożeniowe pomogą Ci wprowadzić treści do swojego życia zawodowego/ Implementation tasks will help you to introduce the content into your professional life
 • praktyczne i zorientowane na praktykę szkolenia/ Practical and practice-oriented training
 • zdobywaliśmy doświadczenia w 20krajach, które teraz przekładamy na najwyższej jakości praktykę na polskim rynku/ We have gained experience in 20 countries, which now we translate into the highest quality practice on the Polish market
 • najłatwiej nauczyć się przez doświadczenie. My o tym wiemy – sprawdź jak to działa!/ The easiest way to learn is through experience. We know this – check out how it works!
OSTATNIO NA BLOGU / LATEST ON THE BLOG