Managing Virtual Teams

Korzyści / Benefits:

  • Zrozum, czym jest komunikacja wirtualna / Understand what virtual communication is about
  • Rozpoznawaj, co motywuje członków Twojego wirtualnego zespołu / Find ways to recognize what motivates members of your virtual team
  • Znajdź sposoby na zbudowanie swojego autorytetu jako lidera wirtualnych zespołów / Find ways to build your authority as a leader of a virtual teams
  • Poznaj czynniki angażujące wirtualny zespół do działania / Understand the factors of driving engagement in virtual teams
  • Zdobądź pakiet najlepszych praktyk na wiodących wirtualnych spotkaniach / Get a bunch of best practice on leading virtual meetings

 

Program / Training flow:

  • Effective communication in virtual teams
  • Leading people virtually
  • Driving engagement in virtual teams
  • Leading virtual meetings
  • Conflicts in virtual teams

Interesują Cię inne tematy?

 

Are you interested in other topics?

Poznaj też inne szkolenia / Check also other trainings