O NAS / ABOUT US

ETTA Global Leadership Consulting to firma doradczo-szkoleniowa, prowadząca wysokiej klasy szkolenia z zarządzania zespołem (także międzynarodowym lub wirtualnym), kompetencji menedżerskich i zarządzania różnorodnością. Poprzez doradztwo, różnego formy szkolenia oraz indywidualne sesje, umożliwiamy menedżerom i pracownikom firm efektywnie wykorzystać potencjał różnorodności w ich organizacjach. Rokrocznie organizujemy konferencję dla menedżerów i HR Siła Międzynarodowych Zespołów, która w całości dotyczy zagadnień związanych z praca w międzynarodowym środowisku. ETTA realizuje szkolenia i projekty w języku angielskim, polskim, niemieckim, francuskim i innych językach europejskich.

 

ETTA Global Leadership Consulting is an advisory and training company providing high-level training in team management (also international or virtual), managerial competencies and diversity management. Through counseling, various forms of training and individual sessions, we enable managers and employees to effectively leverage the diversity potential of their organizations. Every year we organize a conference for managers and HR The Power of International Teams, which deals entirely with issues related to working in an international environment. ETTA carries out trainings and projects in English, Polish, German, French and other European languages.

Znajdź się wśród najlepszych / Find out the best