Efektywna współpraca międzykulturowa / Working Successfully Across Cultures

Korzyści / Benefits:

 • Nauczysz się jak świadomie wywierać dobre pierwsze wrażenie na partnerach pochodzących z innych kultur oraz dowiesz się jak możesz być przez nich postrzegany / You will learn not only how to make a good first impression on business partners from different cultures but also how do they perceive you
 • Odkryjesz jak podchodzić do ustalania i przestrzegania deadline’ów w różnych kulturach / Discover what approach is best for both setting and observing deadlines in different cultures
 • Poznasz zasady pisania skutecznych międzynarodowych maili /You will get to know how to write successful international emails
 • Poszerzysz wiedzę o mechanizmach skutecznej komunikacji pod kątem budowania biznesowych i osobistych relacji z zagranicznymi partnerami / Widen your knowledge of effective communication in terms of building business and personal relationships with partners
 • Staniesz się świadomy różnic kulturowych i nauczysz się jak odpowiednio je interpretować / You will become aware of cultural differences and learn how to interpret them

 

Program / Training flow:

Day 1

Subject
Opening

 • Introduction of the trainer and participants, objectives and agenda of the session
 • Introductory activity on the subject of intercultural communication
Preparing to intercultural projects

 • Business motivation to intercultural cooperation
 • Attitude in project and (un)successful co-operation
 • Competence gap in cross-cultural work at the strategic level
First contact/ First impression in intercultural contact

 • How does culture work? Culture as an iceberg.
 • Influence of the first impression
 • Meaning and effects of the first impression in intercultural contact
 • Different perceptions of the same situation
 • D-I-E as a method of avoiding the trap of the first impression
 • Good practices in the first contact
Meeting of a multicultural team. Approach to time.

 • What influences a group behawior at work?
 • Dimension: mono- and polichronism, approach to time
 • How do stereotypes rise up?
 • Perception of own and other group (exercise me-we-they)
 • Good practices for virtual meeting
Dimension: approach to hierarchy, meaning of hierarchy

 • Team structure- who actually hold makes a decision?
 • What does high power distance mean? How to show respect in high power distance cultures?
 • Good practices and tips in co-working with different cultures
Building of relationships

 • Building relationship in work and in private places
 • Task oriented and relations oriented cultures

Wrap-up of the first training day

 • Intentions and implementing decisions for each participant

 

Day 2

Subject
Opening

 • Quiz regarding the important issues of the previous day

Individual competences in virtual and intercultural contact

 • Push and pull competencies
 • My own preferences in virtual and intercultural contact
 • How to develop competences which I need?
 • How can we make use of each other’s resources?
Building trust with partner from different culture

 • What does trust mean to me? When do I trust my collaborate?
 • Expressing my own needs as a key skill to successful relationship with intercultural partners
E-mail communication

 • Mail with feedback . How can I build relations in virtual contact?
 • Relationship or transparency? High and low context cultures.
 • How can I signal problems in virtual contact- different culture’s preferences
 • Analysis of sample e-mails
Bon-ton in e-mail correspondence

 • Building relationship: useful phrases to open and wrap-up emails
 • Simulation of e-mail communication
 • Individual activity: The best email to my virtual partner
 • Sources of intercultural misunderstandings in e-mail and phone communication

Communication on the phone

 • Approach to task or relationship? Needs and expectations of different cultures

 • Standard phone call- simulation in pairs

 • What increases the effectiveness of phone call?

 • The best practices. Questions for the beginning. Open-ended questions.

Summary

 • Rules of collaboration in virtual environment for employees

 • Conclusions and best practices

 • My individual action plan: What do I can? What are my shortcomings? What do I need to work on?

Training closure

 • Feedback session

 

Prowadzący / Meet the trainer:

Dorota Domagała, Cross-Cultural Trainer & Social-Emotional Learning Consultant & Coach, Etta

Trener oraz Konsultant do spraw Rozwoju Personalnego oraz Organizacji. Specjalista z zakresu przywództwa z wykształcenia, trener umiejętności miękkich z doświadczenia. Dzięki 8 letniemu pobytowi w Turcji, Francji, Niemczech i Holandii jako trener międzykulturowy ma teraz możliwość dzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat współpracy w międzynarodowych zespołach.
Trainer and Consultant for Personal and Organizational Development. Leadership Specialist by education, soft skills trainer by experience. Thanks to 8 years spent in Turkey, France, Germany, and the Netherlands she has now the chance to share her observations on cooperation in international teams as a cross-cultural trainer.

 

Katarzyna Romanowicz, Consultant, Cross-Cultural & Management Trainer, Coach, Etta

Katarzyna ma 14 lat, czyli około 10000 godzin doświadczenia w projektowaniu i realizacji programów i projektów rozwojowych. Katarzyna prowadzi programy rozwojowe związane z zarządzaniem, budowaniem zespołu, przywództwem, twórczym rozwiązywaniem problemów, zarządzaniem różnorodnością wiekową oraz sztuką prezentacji, tak samo swobodnie w języku polskimi angielskim. Katarzyna prowadzi również warsztaty strategiczne i sesje coachingu: indywidualne i zespołowe.
Katarzyna has 14 years which means approximately 10000 hours of experience in creating and implementation of development programs and projects. She conducts development programs related to Management, Teambuilding, Leadership, Creative Problem Solving, Age Diversity Management and Presentation Skills in Polish and English. She facilitates strategic workshops and team-coaching sessions.

Interesują Cię inne tematy?

 

Are you interested in other topics?

Poznaj też inne szkolenia / Check other trainings