Współpraca z Włochami /  Working with Italians

W programie szkolenia ujęte zostały podstawowe informacje nt. Włoch oraz kluczowe wymiary kultury różniące Polskę i Włochy oraz przełożenie na biznes, jak również sprawdzone zasady komunikacji (zarówno telefonicznej i mailowej, jak i osobistej) warunkujące udaną współpracę biznesową.

 

Przykładowy program szkolenia:

Dzień pierwszy

Omawiane zagadnienia
Wprowadzenie
Otwarcie szkolenia.
Przedstawienie się trenera i uczestników szkolenia
Zasady współpracy i oczekiwania uczestników, kontrakt
Omówienie pre-worku
Podsumowanie wniosków z otrzymanego wcześniej case study/filmu
Prezentacja wyników na forum
Włochy

 • Pierwsze wrażenie, a wartości kulturowe
 • Dobre praktyki we współpracy z Włochami
 • Ogólna charakterystyka kraju: ludzie, klimat, geografia, ustrój, religia
 • Historyczne wpływy na zachowania Włochów

Stereotypy o Włochach vs Polacy

 • Jak postrzegamy Włochów przez pryzmat stereotypow- odczarowanie
Wymiary kultury

 • Wprowadzenie do wymiarów kultury: czym one są i jak działają?
 • Przegląd wymiarów kultury przez pryzmat Włoch_omówienie każdego z wymiarów
  CEREMONIALNOŚĆ
  HIERARCHICZNOŚĆ
  PODEJŚCIE DO CZASU
  ZORIENTOWANIENA RELACJĘ
  EKSPRESYJNOŚĆ
 • komunikacja wprost czy „na okrętkę” (korespondencja mailowa, komunikacja telefoniczna – Co wzmaga skuteczność rozmowy telefonicznej z Włochami?)
 • Przekaz słowny i kontekstowy_Gesty
 • Stosunek do czasu – jak planować pracę i spotkania by były efektywne?

Kultura organizacyjna we Włoszech a kultura firmy

 • Firmy familijne
 • Kanały komunikacji – formalne i nieformalne
 • Praca indywidualna czy zespołowa – gdzie leży odpowiedzialność?
 • Znaczenie hierarchii – jak duży dystans władzy pomiędzy szefem a pracownikami jest spotykany we Włoszech?
 • Podejście do młodszych/starszych pracowników we Włoszech
 • Pozycja kobiet w firmie, kobieta jako menadżer/szef
Sposób zarządzania zespołem –

 • Hierarchia autorytetów – do kogo w jakiej sprawie się zwracać, kto podejmuje decyzje? Jak budować własny autorytet?
 • W jakim stopniu narzucać zdanie pracownikom, na ile dawać im przestrzeń do własnych decyzji?
 • Jak motywować pracowników z Włoch?
 • Jak udzielać informacji zwrotnych?
 • Płeć w pracy – stosunek do kobiet i mężczyzn
Podsumowanie szkolenia

 • Kluczowe zasady współpracy z Włochami
 • Wnioski i najlepsze praktyki
 • Informacja zwrotna dla trenera

 

 

Dzień drugi

Omawiane zagadnienia
Wprowadzenie

 • Otwarcie szkolenia.
 • Film na rozgrzewkę
 • Quiz z poprzedniego dnia – przypomnienie materiału
Savoir vivre w biznesie. Stosunki biznesowe z kontrahentami

 • Pierwsze wrażenie w międzynarodowym kontakcie – na co szczególnie zwracać uwagę na pierwszym spotkaniu z Włochami
 • Strój biznesowy
 • Mowa ciała, intonacja głosu, kontakt wzrokowy
 • Znaczenie gestów (gesty zniecierpliwienia, lekceważenia, spoufalania się, znudzenia) w trakcie spotkań prywatnych – wyjście do restauracji, na kawę itp.
 • Prowadzenie interesów poza biurem oraz zasady postępowania

Negocjacje biznesowe

 • Style negocjacyjne partnerów z Włoch a styl Polaków
 • Ekspresyjnie czy powściągliwie – jak się dostroić?
 • Symulacja rozmowy negocjacyjnej z przedstawicielem danego kraju
Przerwa obiadowa
Stosunek Włochów do Polaków

 • Co Włosi wiedzą o Polakach i jaką mają o nas opinię?
 • Stereotyp Polaka we Włoszech
Podsumowanie szkolenia

 • Kluczowe zasady współpracy z Włochami
 • Wnioski i najlepsze praktyki
 • Mój plan działania: Co potrafię? Czego mi brakuje? Nad czym chcę pracować? Gdzie mogę szukać wsparcia?

Zamknięcie szkolenia

 • Informacja zwrotna dla trenera
 • Formularze ewaluacyjne i rozdanie certyfikatów

Interesują Cię inne tematy?

 

Are you interested in other topics?

Poznaj też inne szkolenia / Check also other trainings