slide1
Efektywna współpraca międzykulturowa
Working Successfully Across Cultures
 • Nauczysz się jak świadomie wywierać dobre pierwsze wrażenie na partnerach z innych kultur
 • Odkryjesz jak podchodzić do ustalania i przestrzegania deadline’ów w różnych kulturach
 • Poznasz zasady pisania skutecznych międzynarodowych maili
 • Poznasz mechanizmy skutecznej komunikacji z zagranicznymi partnerami.i
 • DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
slajd2
Zarządzanie pracownikami z Ukrainy
 • Zrozumiesz podstawowe różnice między kulturą Polski i Ukrainy
 • Poprawisz komunikację między partnerami z Polski i Ukrainy
 • Zwiększysz efektywność zarządzania pracownikami z Ukrainy przez polskich menedżerów
 • DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
slide3
Zarządzanie millenialsami
 • Zrozumiesz, jak skutecznie zarządzać pokoleniem Y
 • Poznasz rolę lidera w kierowaniu i angażowaniu zespołu
 • Dowiesz się, jak budować autorytet przywódcy
 • Będziesz wiedzieć, jak motywować pracowników z pokolenia Y
 • DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
slide4
Współpraca z Hindusami
 • Opanujesz zasady budowania klarownego przekazu słownego oraz pisemnego obowiązującego w Polsce i w Indiach
 • Wypracujesz własne sposoby ułatwienia sobie pracy zdalnej oraz/i projektowej w środowisku wielokulturowym
 • Poznasz wartości odmiennej kultury, zwyczaje oraz etykietę oraz ich wpływ na pracę i życie społeczne mieszkańców Indii
 • DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Nazwa kursu / Course Data / Date Cena netto / Price netto
Efektywna współpraca międzykulturowa
Working Successfully Across Cultures
01-02.10.2019 Warszawa
08-09.11.2019 Gdańsk
17-18.12.2019 Wrocław
06-07.09.2019 Kraków
1500 zł netto
1500 zł netto
1500 zł netto
1500 zł netto
ZAPISZ SIĘ / SIGN UP
Zarządzanie wirtualnym zespołem
Managing Virtual Teams
09-10.10.2019 Warszawa 1500 zł netto ZAPISZ SIĘ / SIGN UP
Zarządzanie pokoleniem Y
Managing Millenians
06-07.11.2019 Wrocław 1500 zł netto ZAPISZ SIĘ / SIGN UP
Zarządzanie pracownikami z Ukrainy
Managing Ukrainians
03-04.12.2019 Kraków 1500 zł netto ZAPISZ SIĘ / SIGN UP
Współpraca z Hindusami
Cooperations with Indians
02-03.12.2019 Warszawa 1500 zł netto ZAPISZ SIĘ / SIGN UP
Osłódź sobie Niemców
Doing business with Germans
26-27.11..2019 Wrocław 1500 zł netto ZAPISZ SIĘ / SIGN UP
Współpraca z Anglikami
Doing business with the Brits
09-10.12.2019 Warszawa 1500 zł netto ZAPISZ SIĘ / SIGN UP
Współpraca z Włochami
Cooperations with Italians
Prosimy o kontakt Prosimy o kontakt ZAPISZ SIĘ / SIGN UP
Współpraca z Amerykanami
Doing business with Americans
Prosimy o kontakt Prosimy o kontakt ZAPISZ SIĘ / SIGN UP
Welcome to Poland! Relocation training for foreigners 19.11.2019, Wrocław  750 zł netto ZAPISZ SIĘ / SIGN UP

Zniżki / Discounts

W przypadku zgłoszenia się więcej osób z jednej firmy, I osoba – koszt 100%, II osoba – 15% rabatu. W przypadku zgłoszenia się 3 osób i więcej: I osoba ponosi koszt 100%, II osoba – 15% rabatu, III osoba i kolejne – 20% rabatu. /  If more people come from one company, I person – cost 100%, II person – 15% discount. If 3 and more people come: I person will pay 100%, II person – 15% discount, 3rd person and more – 20% discount.
Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały merytoryczne dla Uczestników, przerwy kawowe oraz lunch. Cena nie obejmuje noclegów oraz kosztów podróży. /  The price includes: participation in the one day conference, materials for participants, coffee breaks and lunch. Price does not include accommodation and travel costs.
Rabaty się nie sumują. Liczba miejsc jest ograniczona. / Discounts do not add up. Number of places is limited.

Interesują Cię inne tematy? Napisz do nas!

 

Poprowadzimy szkolenia na każdy kraj!

ZOBACZ, DLACZEGO WARTO / SEE WHY IT’S WORTH IT
Znajdź się wśród najlepszych / Find out the best
Przeczytaj o nas w mediach! / Read about us in the media!
Artykuły i publikacje autorstwa ekspertów etta
Z nami możesz wszystko! / With us you can everything!
Mapa świata z pokolorowanymi obszarami pracy trenerów etta - realizujemy treningi na całym świecie
Poczuj różnicę! / Feel the difference!

Szkolenia otwarte to wspaniały sposób, by w efektywny sposób zdobyć skondensowaną wiedzę na tematy ważne dla Twojej organizacji!

 • to jedyne miejsce, gdzie spotkasz się z praktykami, wymienisz doświadczeniami / It’s the only one place where you can exchange experiences with practicians
 • jeżeli międzynarodowa współpraca to Twoja codzienna przyjemność i wyzwanie, chciałbyś lepiej rozumieć współpracownikow z innych krajów/ If an international cooperation is your everyday pleasure and challenge and you would like to better understand your co-workers from other countries
 • dwudniowa sesja pomoże Ci biegle odnajdywać się w międzynarodowym środowisku i dopasować Twój styl pracy do różnorodnego środowiska/ A two-day session will help you find yourself in an international environment, and adapt your work style to a diverse environment.
 • uczysz się na realnych przykładach biznesowych / You learn on real business examples
 • uczysz się budować Twoje skuteczne strategie działania we współpracy z ludźmi z innych krajów/ You learn to build your effective strategies for working with people from other countries
 • dzięki wymianie doświadczeń z innymi uczestnikami poznasz najlepsze praktyki/ By sharing experiences with other participants you learn the best practices
 • zadania wdrożeniowe pomogą Ci wprowadzić treści do swojego życia zawodowego/ Implementation tasks will help you to introduce the content into your professional life
 • praktyczne i zorientowane na praktykę szkolenia/ Practical and practice-oriented training
 • zdobywaliśmy doświadczenia w 20krajach, które teraz przekładamy na najwyższej jakości praktykę na polskim rynku/ We have gained experience in 20 countries, which now we translate into the highest quality practice on the Polish market
 • najłatwiej nauczyć się przez doświadczenie. My o tym wiemy – sprawdź jak to działa!/ The easiest way to learn is through experience. We know this – check out how it works!
OSTATNIO NA BLOGU / LATEST ON THE BLOG