Dwie grupy pracowników pracujących przy komputerach, obrazują pracę na odległość w zespole rozproszonym
LIDER WIRTUALNEGO ZESPOŁU – zarządzanie zespołem rozproszonym

Zarządzaj wirtualnym zespołem szybko i sprawnie. Naucz się, jak budować swój autorytet i zaufanie w wirtualnym kontakcie. Poznaj sprawdzone narzędzia do pracy online. Zadbaj o zaangażowanie i relacje w rozproszonym zespole. 

Czytaj więcej o tym szkoleniu

JAK PRACOWAĆ ZDALNIE? Praca w zespole rozproszonym

Zarządzanie czasem, skuteczna komunikacja na odległość, utrzymywanie relacji w wirtualnym zespole, wykorzystanie narzędzi do pracy online – te wszystkie tematy przepracujecie na wirtualnym warsztacie,

Czytaj więcej o tym warsztacie

Dłonie układają wspólnie obraz z puzzli
EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA MIĘDZYKULTUROWA / WORKING SUCCESSFULLY ACROSS CULTURES

Naucz się jak efektywnie budować i rozwijać międzynarodowy biznes. Poznaj wartość kultury i mechanizmy skutecznej komunikacji z zagranicznymi partnerami / Learn how to effectively build and develop international business. Discover the value of culture and the mechanisms of effective communication with foreign partners

Czytaj więcej o tym szkoleniu

Flagi Ukrainy, trening międzykulturowy, polska, ukraina
Zarządzanie pracownikami z Ukrainy / Managing Ukrainians

Popraw efektywność zarządzania pracownikami z Ukrainy. Zdobądź kompetencje kulturowe niezbędne do udanej współracy z ukraińskim partnerem i pracownikiem / Improve efficiency of managing Ukrainian employees. Get a cultural competence necessary for successful cooperation with a Ukrainian partner and employee

Czytaj więcej o tym szkoleniu

Millenialsi, droga, szkolenie
Zarządzanie pokoleniem Y / Managing Millenials

Naucz się skutecznie zarządzać pokoleniem Y. Dowiedz się, w jaki sposób wykorzystać potencjał płynący z różnorodności!/ Learn how to manage effectively the Y generation. Get to know how to use the potential of the diversity!

Czytaj więcej o tym szkoleniu

Szkolenia międzykulturowe - Niemcy, Indie, Szwecja, Ukraina, Wielka Brytania, Francja
Współpraca z Hindusami / Cooperation with Indians

Buduj klarowny przekaz słowny i pisemny obowiązujący w Polsce i w Indiach. Wypracuj własne sposoby ułatwienia sobie pracy zdalnej i projektowej w środowisku wielokulturowym / Master rules in terms of creating clear messages obtaining in both Poland and India. Get to know which approach to remote working in international projects is best for you

Czytaj więcej o tym szkoleniu

Dłoń trzymająca kartkę z narysowaną odręcznie flagą Niemiec
Osłódź sobie Niemców / Doing business with Germans 

Dowiedz się, w jaki sposób skutecznie i szybko pracować z Twoimi niemieckimi partnerami. Zdobądź kompetencje kulturowe niezbędne do tworzenia długofalowych relacji z Twoim niemieckim partnerem biznesowym. / Learn how to work effectively with your German partners. Get a cultural competence necessary to create long-term relationships with your German business partner.

Czytaj więcej o tym szkoleniu

Flaga USA w tle wieżowce
Współpraca z Amerykanami / Doing business with Americans

Zrozum, co jest ważne, aby współpraca z Twoim amerykańskim partnerem przebiegała sprawnie i skutecznie. Naucz się budować długofalowe relacje z Twoim amerykańskim partnerem biznesowym / Learn what is important in order to work effectively with your American partner. Get to know to build long-term relationships with your American business partner

London Bridge, Big Ben, współpraca, UK
Współpraca z Anglikami / Doing business with the Brits

Poznaj etykietę biznesową Brytyjczyków. Dowiedz się, w jaki sposób efektywnie z nimi pracować, i co sprzyja Waszej współpracy. / Meet the British business label. Learn how to work effectively with them, and what favors your cooperation.

Flaga Włoch, budynek, kultura
Współpraca z Włochami / Working with Italians

Naucz się skutecznie współpracować z Twoim włoskim partnerem biznesowym. Poznaj wartość kultury i mechanizmy skutecznej komunikacji z Twoim zagranicznym partnerem. / Learn how to effectively work with your Italian business partner. Discover the value of culture and the mechanisms for effective communication with your foreign partner

Czytaj więcej o tym szkoleniu

Para na lotnisku
Welcome to Poland! Relocation training for foreigners

Relocation training is dedicated for people who come to Poland for an international contract. Meet Poland and its customs so that you can not only develop professionally but also successfully live and function in the host country in everyday life.

Read more

Interesują Cię inne tematy? Napisz do nas!

 

Poprowadzimy szkolenia na każdy kraj!

Znajdź się wśród najlepszych / Find out the best