Jak pracować zdalnie? Praca w wirtualnym zespole

 

Zarządzanie czasem, skuteczna komunikacja na odległość, utrzymywanie relacji w wirtualnym zespole, wykorzystanie narzędzi do pracy online – te wszystkie tematy przepracujecie na wirtualnym warsztacie oferowanym przez ETTA Leadership&Culture.

Formuła 4 dwugodzinnych spotkań online pozwoli na efektywne przyswajanie wiedzy i wdrażanie nowo zdobytych kompetencji w codzienną pracę członków wirtualnego zespołu. Twoja inwestycja – 750 zł netto / 8h wirtualnych, interaktywnych warsztatów.

Terminy warsztatów wirtualnych:

 

I MODUŁ    ORGANIZACJA WIRTUALNEJ PRACY   (2 h)

 

II MODUŁ   EFEKTYWNA PRACA ZDALNA    (2 h)

 

III MODUŁ   RELACJE W WIRTUALNYM ZESPOLE     (2 h)

 

IV MODUŁ   WYZWANIA WIRTUALNYCH ZESPOŁÓW   (2 h)

Cele wirtualnych warsztatów:

 

  • nazwanie głównych wyzwań związanych z pracą z domu – po to, żeby móc je “rozpracować”
  • określenie podstawowych zasad i sposobów zdrowej pracy zdalnej,
  • poznanie sposobów na sprawne organizowanie sobie pracy z domu,
  • dobieranie i różnicowanie kanałów komunikacji tak, by była ona sprawna i efektywna.
  • dbanie o własne samopoczucie w wirtualnej współpracy,
  • tworzenie sprawnego zespołu: nauczenie się szybkiego wychwytywania niepokojących sygnałów w zdalnej pracy u siebie i innych oraz umiejętne na nie reagowanie.

 

 

Program warsztatów:

 

I MODUŁ    ORGANIZACJA WIRTUALNEJ PRACY

 

– Wyzwania pracy z domu

– Jak odrzucić rozpraszacze?

– Jak zorganizować sobie miejsce pracy?

– Jak “wyjść” z wirtualnej pracy?

 

II MODUŁ   EFEKTYWNA PRACA ZDALNA

 

–  Jak zarządzać swoim czasem?

–  Określanie ram współpracy z innymi członkami wirtualnego zespołu

–  Efektywne wirtualne spotkania – jak i dla kogo?

–  Kolaboracja i autonomia w wirtualnej współpracy

 

III MODUŁ   RELACJE W WIRTUALNYM ZESPOLE

 

–  Jak wiedzieć co w trawie piszczy? Nie utracić kontaktu z kolegami?

–  Kanały komunikacji wirtualnej – którędy do kogo?

–  Wellbeing – jak zadbać o siebie pracując zdalnie

–  Jak rozpoznać stan zagrożenia? Jak odczytywać emocje na odległość?

 

 

IV MODUŁ   WYZWANIA WIRTUALNYCH ZESPOŁÓW

 

–  Trudne sytuacje w wirtualnej współpracy i jak im zapobiegać

–  Reagowanie na pierwsze sygnały nieporozumień / zgrzyty

–  Feedback w wirtualnych okolicznościach

–  Uczenie się od siebie nawzajem w wirtualnej współpracy

Interesują Cię inne tematy?

 

Are you interested in other topics?

Poznaj też inne szkolenia / Check also other trainings