Lider wirtualnego zespołu – jak zarządzać zdalnymi pracownikami?

 

Zbudowanie efektywnego wirtualnego zespołu, skuteczna komunikacja na odległość, prowadzenie spotkań online, budowanie autorytetu lidera – te wszystkie tematy przepracujecie na wirtualnym warsztacie oferowanym przez ETTA Leadership&Culture. Od ponad 10 lat kształcimy nowoczesnych liderów! Zdobądź kompetencje przyszłości.

Formuła 4 dwugodzinnych spotkań online pozwoli na efektywne przyswajanie wiedzy i wdrażanie nowo zdobytych kompetencji w codzienną pracę liderów. Twoja inwestycja – 750 zł netto / 8h wirtualnych, interaktywnych warsztatów.

Terminy warsztatów wirtualnych:

 

I MODUŁ    PRZEKONANIA I POSTAWA LIDERA WOBEC WIRTUALNEJ PRACY       Czwartek, 9 kwietnia 2020, godz. 9.00-11.00

 

II MODUŁ   ZAANGAŻOWANIE I RELACJE W WIRTUALNYM ZESPOLE           Czwartek, 16 kwietnia 2020, godz. 9.00-11.00

 

III MODUŁ   EFEKTYWNOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ WIRTUALNEGO ZESPOŁU    Czwartek, 23 kwietnia 2020, godz. 9.00-11.00

 

IV MODUŁ   TECHNOLOGIE I EFEKTYWNE WIRTUALNE  SPOTKANIA     Czwartek, 30 kwietnia 2020, godz. 9.00-11.00

Cele wirtualnych warsztatów:

 

  • Zdobycie kompetencji zarządzania zespołem w kontekście pracy zespołów wirtualnych (osiąganie celów, motywowanie, efektywna komunikacja),
  • Poznanie i wypracowanie kompetencji skutecznego lidera zespołu wirtualnego oraz umiejętności budowania efektywnych zespołów wirtualnych,
  • Nabycie umiejętności rozpoznawana problemów mogących wynikać z pracy zdalnej oraz skutecznego im przeciwdziałania,
  • Poznanie różnych narzędzi ułatwiających pracę online i płynne poruszanie się w świecie wirtualnych możliwości.

 

 

Program warsztatów:

 

I MODUŁ    PRZEKONANIA I POSTAWA LIDERA WOBEC WIRTUALNEJ PRACY 

– Z realu na virtual: lider wobec zmiany 

Szanse i ograniczenia zdalnej pracy 

– Co lider wirtualnego zespołu ma w głowie?

– Jak kontrolować pracę zdalnego zespołu? Balans relacji i zadań

 

II MODUŁ   ZAANGAŻOWANIE I RELACJE W WIRTUALNYM ZESPOLE

–  Jak wyznaczać i skutecznie egzekwować zadania?

–  Jak dbać o przepływ informacji?

–  Bieżąca komunikacja, organizacja dnia i tygodnia

–  Dobre praktyki pracy z domu – o co potrzebujesz zadbać jako menadżer?

 

III MODUŁ   EFEKTYWNOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ WIRTUALNEGO ZESPOŁU

– Jak budować zaufanie?

– Jak utrzymywać i budować relacje?

– Jak motywować i udzielać feedbacku online?

– Budowanie spójności wirtualnego zespołu

– Komunikacja 1:1 i zespołowa

 

IV MODUŁ   TECHNOLOGIE I EFEKTYWNE WIRTUALNE  SPOTKANIA

– Jak wykorzystać dostępne technologie?

– Technologiczne podpowiedzi i inspiracje

– Jak prowadzić wirtualne spotkania zespołu?

– Etykieta wirtualnej współpracy

Interesują Cię inne tematy?

 

Are you interested in other topics?

Poznaj też inne szkolenia / Check also other trainings