O NAS / ABOUT US

ETTA Leadership & Culture to firma doradczo-szkoleniowa, prowadząca wysokiej klasy szkolenia z zarządzania zespołem (także międzynarodowym lub wirtualnym), kompetencji menedżerskich i zarządzania różnorodnością. Poprzez doradztwo, różnego rodzaju szkolenia oraz indywidualne sesje, umożliwiamy menedżerom i pracownikom firm efektywnie wykorzystać potencjał różnorodności w ich organizacjach. ETTA cyklicznie organizuje śniadania biznesowe poświęcone szeroko rozumianym tematom współpracy w międzykulturowym środowisku, zarządzania różnorodnością, a także związane z rozwojem kompetencji menadżerskich. Szkolenia i projekty realizowane są w języku angielskim, polskim, niemieckim, francuskim i innych językach europejskich.

 

ETTA Leadership & Culture is an advisory and training company providing high-level training in team management (also international or virtual), managerial competencies and diversity management. Through counseling, various forms of training and individual sessions, we enable managers and employees to effectively leverage the diversity potential of their organizations. ETTA organize business breakfasts connected with diversity management, development of managers’ competencies and cooperation in multicultural environment in the broad sense. ETTA carries out trainings and projects in English, Polish, German, French and other European languages.

Znajdź się wśród najlepszych / Find out the best