Namaste! Efektywna komunikacja i współpraca z Hindusami

Poznaj tajniki udanej współpracy z Hindusami i pozbądź się typowych błędów w komunikacji!

Terminy szkoleń otwartych:

 

MARZEC         31.03.2020 r. – Warszawa

MAJ                  14.05.2020 – Kraków

CZERWIEC     16.06.2020 – Wrocław

Korzyści:

 • Opanujesz zasady budowania klarownych komunikatów (pisemnych i słownych) działających w Polsce i w Indiach
 • Wypracujesz własne sposoby ułatwienia sobie pracy zdalnej i projektowej w środowisku wielokulturowym 
 • Poznasz kluczowe wartości, zwyczaje oraz etykietę oraz ich wpływ na pracę i życie społeczne mieszkańców Indii 
 • Staniesz się świadomy różnic kulturowych i nauczysz się jak odpowiednio je interpretować 
 • Zyskasz większą swobodę we współpracy i komunikacji  z Hindusami oraz podniesiesz efektywność swoich działań

 

Program szkolenia:

 

Omawiane zagadnienia 
 • Otwarcie szkolenia 

 • Poznanie się trenera z uczestnikami

 • Wprowadzenie do tematu – przywitanie – Jak witają i przedstawiają się Indusi? 

 • Indie – charakterystyka kraju, religii i ich wpływ na relacje biznesowe 
 • Czym jest kultura – kilka słów o tym, jakie zachowania uznajemy za zależne od kultury, a jakie od osobowości jednostki
 • Wymiary kultur – na jakich płaszczyznach przejawiają się kluczowe różnice pomiędzy kulturami Polski i Indii
 • Model D.I.E autorstwa M. Bennetta – jako przydatna metoda oceny sytuacji pozwalająca unikać eskalacji konfliktów 
 • Charakterystyka typowych zachowań Hindusów w sposobie komunikacji – kultura wysokiego i niskiego kontekstu 
 • Komunikacja ze współpracownikami – face to face, telefoniczna, mailowa 

 • Podejście do czasu i obowiązków.
 • Jak podzielić się zadaniami, projektami?
 • Jak realnie ocenić szanse na realizację projektu w terminie
 • Zarządzanie i budowanie relacji z Hindusami – charakterystyka typowych zachowań Indusów, propozycje radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 • Case study – umowy, egzekwowanie zadań, eskalacje, feedback. 
 • Co najbardziej może mnie irytować? Jakie Indie wzbudzają we mnie emocje? Jak sobie z nimi radzić?
 • Wypracowanie wspólnych rozwiązań na potencjalne sytuacje konfliktowe
 • Podsumowanie szkolenia w formie krzyżówki
 • Ewaluacja szkolenia i trenera
 • Pożegnanie

 

 

Kto poprowadzi szkolenie:

Michalina Konkel, Cross-Cultural & Leadership Consultant, Etta

Konsultantka międzykulturowa. Do pracy podchodzi systemowo, rozpoczynając od strategicznej wizji Zarządu, kultury organizacyjnej, stylu przywództwa realizowanego na najwyższym szczeblu, bierze pod uwagę poziom kompetencji pracowników. Wszystko to razem oznacza Skuteczność Organizacji.

.

Interesują Cię inne tematy?

 

Are you interested in other topics?

Poznaj też inne szkolenia / Check also other trainings