Viva Italia! Udana współpraca biznesowa z Włochami

 

W programie szkolenia ujęte zostały podstawowe informacje nt. Włoch oraz kluczowe wymiary kultury różniące Polskę i Włochy
oraz ich przełożenie na biznes, jak również sprawdzone zasady komunikacji (zarówno telefonicznej i mailowej, jak i osobistej)
warunkujące udaną współpracę biznesową.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 

 • Zrozumiesz podstawowe różnice kulturowe pomiędzy Polakami i Włochami
 • Poprawisz komunikację między partnerami z Polski i Włoch
 • Dowiesz się nie tylko jak zrobić dobre pierwsze wrażenie na partnerach biznesowych, ale jak utrzymać dobre relacje biznesowe
 • Zdobędziesz kompetencje międzykulturowe potrzebne do pracy w środowisku międzynarodowym

 

Program szkolenia:

 

Omawiane zagadnienia
Wprowadzenie

 • Otwarcie szkolenia.
 • Przedstawienie się trenera i uczestników szkolenia
 • Zasady współpracy i oczekiwania uczestników, kontrakt
Włochy

 • Ogólna charakterystyka kraju: ludzie, klimat, geografia, ustrój, religia
 • Historyczne wpływy na zachowania Włochów
 • Pierwsze wrażenie a wartości kulturowe – jak się dobrze przygotować do pierwszego kontaktu
 • Praktyczne wskazówki – na co szczególnie zwracać uwagę na pierwszym spotkaniu z Włochami

 

Włosi vs Polacy – jak się nawzajem postrzegamy?

 • Jaki jest stereotyp Włocha w Polsce? Jak ich postrzegamy?
 • Co Włosi wiedzą o Polakach i jaką mają o nas opinię?
 • Stereotyp Polaka we Włoszech
 • Wartości jakie łączą oba narody – szukajmy porozumienia
Wymiary kultury

 • Wprowadzenie do wymiarów kultury: czym one są i jak działają?
 • Przegląd wymiarów kultury przez pryzmat Włochów
 • Komunikacja wprost czy „na okrętkę” (korespondencja mailowa, komunikacja telefoniczna)
 • Przekaz słowny i kontekstowy – znaczenie gestów
 • Stosunek do czasu – jak planować pracę i spotkania by były efektywne?
 • Style negocjacyjne partnerów z Włoch a styl Polaków
 • Ekspresyjnie czy powściągliwie – jak się dostroić?

 

Kultura organizacyjna we Włoszech a kultura firmy

 • Kanały komunikacji – formalne i nieformalne
 • Praca indywidualna czy zespołowa – gdzie leży odpowiedzialność?
 • Znaczenie hierarchii – jak duży dystans władzy pomiędzy szefem a pracownikami jest spotykany we Włoszech?
 • Podejście do młodszych/starszych pracowników we Włoszech
 • Pozycja kobiet w firmie, kobieta jako menadżer/szef
Sposób zarządzania zespołem 

 • Hierarchia w firmie – do kogo w jakiej sprawie się zwracać, kto podejmuje decyzje?
 • Jak budować własny autorytet? Kogo Włosi uważają za dobrego szefa?
 • W jakim stopniu narzucać zdanie pracownikom, na ile dawać im przestrzeń do własnych decyzji?
 • Jak motywować pracowników z Włoch?
 • Jak udzielać informacji zwrotnych?
 • Płeć w pracy – stosunek do kobiet i mężczyzn
Podsumowanie szkolenia

 • Kluczowe zasady współpracy z Włochami
 • Wnioski i najlepsze praktyki
 • Ewaluacja szkolenia
 • Informacja zwrotna dla trenera

Interesują Cię inne tematy?

 

Are you interested in other topics?

Poznaj też inne szkolenia / Check also other trainings