Welcome to Poland! Trening relokacyjny

Terminy szkoleń otwartych:

 

KWIECIEŃ      07.04.2020 r. – Kraków

MAJ                  26.05.2020 – Wrocław

CZERWIEC     17.06.2020 – Warszawa

Cele szkolenia / Training aims:

 • Poznanie specyfiki polskiej kultury, wartości i zasad oraz przełożenie ich na praktykę /  Learn specifics of Polish culture, its sources and practical implications
 • Zrozumienie jak kultura może wpływać na relacje biznesowe i prywtane / Learn how culture may affect business and personal relationships
 • Rozwinięcie umiejętności niezbędnych do efektywnej komunikacji z polskimi partnerami biznesowymi / Develop communication skills useful in co-operation with Polish business partners
 • Świadomość różnic kulturowych pomiędzy własnym krajem pochodzenia a Polską / Become aware of cultural differences between own and Polish culture 

 

Program szkolenie / Training flow:

 

Moduł / Module

Otwarcie szkolenia / Opening

 • Wprowadzenie do tematu szkolenia, przedstawienie uczestników i trenera / Introduction to the training, getting to know each other

 • Powitanie – w jaki sposób witają się Polacy? Od czego zacząć rozmowę? / Greetings – how do the Poles greet and meet? What to start a conversation with?

Kluczowe wartości w międzynarodowym kontakcie /  Key values in multicultural co-operation

 • Czym jest kultura? Model góry lodowej i cebuli / What is culture – models of iceberg and onion
 • Jakie zachowania zależą od naszej kultury a jakie od indywidualnych cech? / What behaviors are considered culture- and individual-dependent
 • Wymiary kultury – jakie aspekty różnicują poszczególne kultury: podejście do czasu, hierarchii, zorientowanie na zadania vs. relacje / Dimensions of culture – what are the aspects of differences between cultures: approach to time, hierarchy, task vs. relationship
 • Porównanie wymiarów Polski i krajów z których pochodzą uczestnicy /  Comparing Poland and the home culture of participants on chosen dimensions
Garść informacji o Polsce i Polakach / Made in Poland – some information about Poland and the Poles

 • Co już wiemy o Polakach? Jacy oni są? QUIZ / What do we know about the Poles? What are they like? Quiz
 • Ogólna charakterystyka Polski: społeczeństwo, klimat, geografia, polityka, religia / General characteristics of Poland: history, the people, climate, geography, politics, religion
 • Wpływ historii na polskie zachowania, zwyczaje, wartości / Historical influence on Polish behaviors, specifics of the people, body language, values
 • Jaka postawa będzie pomocna we współpracy i komunikacji z Polakami? / What attitude will be helpful in communication and co-operation with Poles?
Konflikty we współpracy z Polakami – jak możesz ich uniknąć? / Conflicts in co-operation with the Poles – how to avoid them?

 • Co może być dla mnie najbardziej irytujące? Jakie emocje wzbudzają we mnie Polacy? Jak sobie  z nimi radzić? / What could be most irritating for me? What emotions do the Poles evoke in me? How to cope with them?
 • Model D.I.E. autorstwa M. Bennett jako przydatna metoda na uniknięcie konfliktów / D.I.E model of M. Bennett – a useful method of assessing the situation without escalating the conflict
 • Incydent krytyczny – symulacja w parach / Critical incident – simulation in pairs
Podsumowanie szkolenia / Wrap-up of the training 

 • Trzy przydatne informacje jakie ze sobą zabieram: o mnie, o polskiej kulturze, o współpracy z Polakami / Three helpful pieces of information I take with me: about myself, about Polish culture, about co-operation with the Poles.
 • Ewaluacja szkolenia i trenera / Trening evaluation

Interesują Cię inne tematy?

 

Are you interested in other topics?

Poznaj też inne szkolenia / Check also other trainings