Zarejestruj się / Register

WYBRANE SZKOLENIE / CHOSEN TRAINING:

BILETY / TICKETS:

DANE UCZESTNIKA/ PARTICIPANTS DATA
DANE DO FAKTURY/ BILLING


​​ Rozumiem, że materiały szkoleniowe mogą być w języku angielskim. / I understand that materials for participants can be in English.

​​ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów obsługi konferencji przez firmę ETTA Group Sp.z.o.o. zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133/97, poz. 883). / I hereby consent to the processing of personal data for the purposes of conference services by ETTA Group Sp.z.o.o. accordance with the Law on Personal Data Protection (Dz. U. nr 133/97, poz. 883)

​​ Zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin szkolenia. / I have read and accept the Regulations of the training

captcha

Zniżki / Discounts

W przypadku zgłoszenia się więcej osób z jednej firmy, I osoba – koszt 100%, II osoba – 15% rabatu. W przypadku zgłoszenia się 3 osób i więcej: I osoba ponosi koszt 100%, II osoba – 15% rabatu, III osoba i kolejne – 20% rabatu. /  If more people come from one company, I person – cost 100%, II person – 15% discount. If 3 and more people come: I person will pay 100%, II person – 15% discount, 3rd person and more – 20% discount.
Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały merytoryczne dla Uczestników, przerwy kawowe oraz lunch. Cena nie obejmuje noclegów oraz kosztów podróży. /  The price includes: participation in the one day conference, materials for participants, coffee breaks and lunch. Price does not include accommodation and travel costs.
Rabaty się nie sumują. Liczba miejsc jest ograniczona. / Discounts do not add up. Number of places is limited.