Zarządzanie pokoleniem Y 

Zarządzenie pokoleniem Y to jeden z najbardziej palących problemów małych i dużych organizacji. Nasi trenerzy pokażą Ci, w jaki sposób najlepiej się komunikować, motywować, delegować i egzekwować zadania czy też budować zaangażowanie pracowników z generacji Y. Poznaj mocne i słabe strony millenialsów i przekuj je w sukces dla Waszej organizacji!

Terminy szkoleń otwartych:

 

KWIECIEŃ      02.04.2020 r. – Wrocław

MAJ                  26.05.2020 – Warszawa

CZERWIEC     02.06.2020 – Kraków

Korzyści:

 • Będziesz wiedzieć, jak skuteczne zarządzać pokoleniem Y 
 • Poznasz rolę lidera w kierowaniu i angażowaniu zespołu. 
 • Dowiesz się, w jaki sposób wykorzystać potencjał płynący z różnorodności pracowników należących do pokolenia Y 
 • Będziesz wiedzieć, jak motywować i angażować pracowników z pokolenia Y 
 • Poznasz czynniki sukcesu i niepowodzeń w zarządzaniu pracownikami z pokolenia Y
 • Będziesz wiedzieć, jak efektywnie udzielić feedbacku 
 • Dowiesz się, jak umiejętne delegować zadania i egzekwować ich wykonanie 
 • Będziesz wiedzieć, jak wykorzystać technologię i media społecznościowe w efektywnym zarządzaniu pokoleniem Y 

 

Program szkolenia:

 

Omawiane zagadnienia 
Wprowadzenie 

 • Przedstawienie się Trenerki i Uczestników 
 • Zasady współpracy – kontrakt z grupą
Przedstawiciele różnych pokoleń w pracy

 • Kim są przedstawiciele generacji Y? Mocne i słabe strony, fakty i mity
 • Czego oczekują od: firmy i managera zarządzającego generacją Y 
 • Poprawa efektywności zarządzania pracownikami z generacji Y: obserwacja – analiza – planowanie – działanie – ćwiczenia 
 • Czynniki sukcesu i niepowodzeń w zarządzaniu pracownikami pokolenia Y
 • Jak wykorzystać talenty generacji Y? 
Budowanie autorytetu managera wobec pokolenia Y 

 • Wyzwania dla managerów związane z zarządzaniem generacją Y
 • Expose szefa” – oczekiwanie managera i zasady pracy w zespole zamiast przestrzeni na zgadywanie i domysły
 • Ćwiczenia praktyczne z wygłaszania expose
 • Co motywuje a co nie pokolenie Y do wykonywania zadań 
Delegowanie zadań przedstawicielom generacji Y 

 • Etapy delegowania: przekazanie odpowiedzialności – podział odpowiedzialności – monitorowanie i kontrola zadań 
 • Kontrola a monitoring skuteczności – różnice w podejściu 
 • Zasady delegowania zadań: oczekiwania generacji Y vs. działania managera 
 • Precyzja i prostota delegowania zadań – ćwiczenia praktyczne
Konstruktywny feedback dla pokolenia  Y 

 • Zasady i cel informacji zwrotnej 
 • Fakty i interpretacje vs. sankcje i konsekwencje – ćwiczenia
 • Standardy komunikowania oceny motywacyjnej dla generacji Y 
 • Konstruktywny feedback – motywacja do zmiany jakości działania 
 • Przekazywanie pozytywnego feedbacku – odgrywanie ról
Współczesne trendy i technologie, które przybliżą Cię do przedstawicieli pokolenia Y

 • Technologia – wykorzystanie narzędzi i aplikacji wspierających lojalność pracowników 
 • Media społecznościowe i ich wykorzystanie przez managera – dobre i złe praktyki
 • Rola i wykorzystanie grywalizacji w budowaniu zaangażowania pracowników 
Podsumowanie

 • Katalog dobrych praktyk w zarządzaniu pokoleniem Y
 • Podsumowanie zdobytej wiedzy i dalszy rozwój uczestników
 • Ewaluacja szkolenia i trenera

 

Kto poprowadzi szkolenie:

Katarzyna Romanowicz, Consultant, Cross-Cultural & Management Trainer, Coach, Etta

Katarzyna posiada ponad 14 lat, czyli około 10000 godzin doświadczenia w projektowaniu i realizacji programów i projektów rozwojowych. Katarzyna prowadzi programy rozwojowe związane z zarządzaniem, budowaniem zespołu, przywództwem, twórczym rozwiązywaniem problemów, zarządzaniem różnorodnością wiekową oraz sztuką prezentacji, tak samo swobodnie w języku polskimi angielskim. Katarzyna prowadzi również warsztaty strategiczne i sesje coachingu: indywidualne i zespołowe.

Interesują Cię inne tematy?

 

Are you interested in other topics?

Poznaj też inne szkolenia / Check also other trainings